Información del portal

 REDIB Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico

 > Madrygal. Revista de estudios gallegos

Indice de revistas

1 - 25 de 298 Artículos    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Ultimo >> 


Título Autor Año Revista
Daniel Cortezón. Lembranzas dunha vida autodidacta PASCUAL RODRÍGUEZ, Roberto 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 199-205

Ver
registro

Texto
completo
A derradeira pílula FRÍAS CONDE, Xavier 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 177-179

Ver
registro

Texto
completo
Veredito PEREIRA VALCÁRCEL, Manuel 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 181-181

Ver
registro

Texto
completo
Espellismo VILLAR, Juan F. 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 183-184

Ver
registro

Texto
completo
Panóptico MARTÍNEZ SOTELO, Vanesa 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 185-194

Ver
registro

Texto
completo
Hrneč|ku, vař|! de Karel Jaromír Erben|Pota, coce! de Karel Jaromír Erben FRÍAS CONDE, Xavier 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 195-198

Ver
registro

Texto
completo
Algunhas pautas para subtitular|Some guidelines to subtitle NOVO FOLGUEIRA, Ramón 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 137-145

Ver
registro

Texto
completo
Alejandro Rodríguez-Sesmero, un arquitecto ecléctico de finales del siglo XIX: de... PORTELA SANDOVAL, Francisco José 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 147-157

Ver
registro

Texto
completo
Voces Ceibes revisitadas ARAGUAS, Vicente 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 159-159

Ver
registro

Texto
completo
Filla BLANCO, Carmen 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 173-176

Ver
registro

Texto
completo
Poemas NIETO, Pepa 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 169-170

Ver
registro

Texto
completo
Poemas RODRÍGUEZ FER, Claudio 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 171-172

Ver
registro

Texto
completo
Poemas CASTRO BUERGER, Iago 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 165-167

Ver
registro

Texto
completo
A poética de Luz Pozo Garza por Olivia Rodríguez. Lectura e comentario de poemas por... 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 161-164

Ver
registro

Texto
completo
Letras Galegas 2008. Xosé María Álvarez Blázquez|Galician Letters 2008. Xosé... CANAL COVELO, María Asunción 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 129-131

Ver
registro

Texto
completo
Rosalía de Castro: a inauguradora da modernidade galega|Rosalía of Castro: the... GARCÍA NEGRO, María Pilar 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 133-136

Ver
registro

Texto
completo
Joan Maragall en Galicia. Tres traducións galegas de ?La vaca cega?|Joan Maragal in... ALONSO MONTERO, Xesús 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 125-128

Ver
registro

Texto
completo
Vicente Risco e a modernidade. Lectura e análise de tres relatos|Vicente Risco e a... SÁNCHEZ FERRACES, Xosé Luís 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 91-100

Ver
registro

Texto
completo
Tradución e edición educativa non universitaria en Galicia|Translation and edition... VALADO, Liliana 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 113-123

Ver
registro

Texto
completo
Algunhas observacións sobre a Gramática elemental del gallego común de Ricardo... SÁNCHEZ REI, Xosé Manuel 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 101-112

Ver
registro

Texto
completo
Álvaro Cunqueiro: poemas e confesións do ano 1933|Álvaro Cunqueiro: poems and... NICOLÁS RODRÍGUEZ, Ramón 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 57-62

Ver
registro

Texto
completo
Notas para unha tematización da narrativa infantil e xuvenil galega (1975-1985)|Notes... PENA PRESAS, Montse 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 63-72

Ver
registro

Texto
completo
Primeira década de Madrygal|Madrygal first decade PIÑEIRO DOMÍNGUEZ, María Jesús 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 83-89

Ver
registro

Texto
completo
Evolución e cambios na normativa oficial do galego (1982-2007)|Evolution and changes... 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 49-56

Ver
registro

Texto
completo
Breve introdución á Terminoloxía. Exemplo de elaboración dun traballo... MONTES GARCÍA, Laura 2008
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2008 11, p. 41-48

Ver
registro

Texto
completo


1 - 25 de 298 Artículos    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Ultimo >> 

Equipo de Trabajo

Créditos| Agradecimientos Ultima Cosecha: 24-01-2022

Total de artículos indexados: 

Noticias y Eventos


Portal de Portales Latindex está basado en OA Harvester 2 de PKP