Información del portal

 REDIB Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico

 > Madrygal. Revista de estudios gallegos

Indice de revistas

76 - 100 de 298 Artículos    << Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Ultimo >> 


Título Autor Año Revista
Os seres luminosos MURADO, Miguel Anxo 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 161-164

Ver
registro

Texto
completo
Segundo acto de Carne no camarín RABUÑAL, Henrique 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 165-166

Ver
registro

Texto
completo
Frühlings Eruachen-Eine Kindertragödie O Espertar da Primavera. Una traxedia infantil, ALVAREZ, David A. 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 167-174

Ver
registro

Texto
completo
Unha colección poética da man dunha cidade: Poeta en Compostela SANTOS PALMOU, Xandra 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 145-148

Ver
registro

Texto
completo
Poemas GALÁN, Xosé 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 149-150

Ver
registro

Texto
completo
Poemas MOMÁN, Alberte 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 151-152

Ver
registro

Texto
completo
Necrose NEGRO, Carlos 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 153-154

Ver
registro

Texto
completo
Poemas SILVA, Iria F. 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 155-156

Ver
registro

Texto
completo
Alonso Zamora Vicente, lembranza del ventanal a la calle de un aula gallega... GONZÁLEZ MARTEL, Juan Manuel 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 123-130

Ver
registro

Texto
completo
A emoción na arquitectura, César Portela en Madrid MARTÍNEZ, Cruz 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 131-132

Ver
registro

Texto
completo
Maneiras de querer (2005) de Vicente Araguas MEJÍA, Carmen|PALOMARES, Verónica 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 133-138

Ver
registro

Texto
completo
Traxectos curtos PEREIRA VALCÁRCEL, Manuel 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 139-140

Ver
registro

Texto
completo
Autopoética do neno que escribía nos vidros embazados QUEIPO, Xavier 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 141-144

Ver
registro

Texto
completo
Manuel Pereira Valcárcel: poesía de la Experiencia en la Galicia actual. Manuel... REGUEIRO SALGADO, Begoña 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 103-113

Ver
registro

Texto
completo
Cando a poesía é vida. En las orillas del Sar de X. L. Méndez Ferrín SALGADO, Xosé Manuel 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 115-120

Ver
registro

Texto
completo
Galicia en los dibujos de Agustín Portela PORTELA SANDOVAL, Francisco José 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 135-144

Ver
registro

Texto
completo
Entrevista Unha Conversa con Xosé Fariña Jamardo LOUZAO OUTEIRO, Miguel 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 171-174

Ver
registro

Texto
completo
Recensións 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 175-190

Ver
registro

Texto
completo
De vangardas e Penélopes. A intertextualidade na poesía galega dos noventa. On... NOGUEIRA PEREIRA, María Xesús 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2006 9, p. 93-102

Ver
registro

Texto
completo
Coñecemento do galego no acceso á función pública local un estudo de caso: Moaña RÍOS SANTOMË, Soledad 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 107-118

Ver
registro

Texto
completo
Suso de Toro: A literatura como viaxe1 LOUZAO OUTEIRO, Miguel 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 119-122

Ver
registro

Texto
completo
O soño de Lorenzo Varela .Entrevista a Inés Canosa MEJÍA, Carmen 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 123-130

Ver
registro

Texto
completo
A poesía: realidade absoluta e compromiso social (Curros Enriquez e Celso Emilio Ferreiro) NOVOA, María del Carmen 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 131-133

Ver
registro

Texto
completo
Un achegamento á tradución para a dobraxe en Galicia MONTERO DOMÍNGUEZ, Xoán 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 91-96

Ver
registro

Texto
completo
El amor en la poética de Vicente Araguas: Paisaxe de Glasgow, Ás veces en domingo... PALOMARES MAÍLLO, Verónica 2006
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2005 8, p. 97-105

Ver
registro

Texto
completo


76 - 100 de 298 Artículos    << Primero Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Siguiente Ultimo >> 

Equipo de Trabajo

Créditos| Agradecimientos Ultima Cosecha: 24-01-2022

Total de artículos indexados: 

Noticias y Eventos


Portal de Portales Latindex está basado en OA Harvester 2 de PKP