Información del portal

 REDIB Red Iberoamericana de Innovacion y Conocimiento Cientifico

 > Madrygal. Revista de estudios gallegos

Indice de revistas

201 - 225 de 298 Artículos    << Primero Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Siguiente Ultimo >> 


Título Autor Año Revista
Entrevista a Sabino Torres, poeta e editor. ALCANTARILLA, Ricardo 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 183-192

Ver
registro

Texto
completo
Grupo de Investigación Etnográfica «Chaira»: Pola vila na Pontenova. Lendas, contos... GARROSA GUDE, José Luis 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 193-193

Ver
registro

Texto
completo
Unión Libre. Cadernos de vida e culturas. AIRA, Manuela 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 202-203

Ver
registro

Texto
completo
Abrojos (1948), primeiro poemario -inédito- de Novoneyra. Noticia e facsímile de nove... ALONSO MONTERO, Xesús 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 9-22

Ver
registro

Texto
completo
Aproximación a la poética de Claudio Rodríguez Fer. , A.A.V.V. 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 23-38

Ver
registro

Texto
completo
Erotismo y feminidad en tres novelas de Alfredo Conde: Breixo, Memoria de Noa, Xa vai o... ESTÉVEZ, Carmen 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 39-46

Ver
registro

Texto
completo
Relatorio da amizade de Carlos Velo e Luis Buñuel e semellanzas entre Las... FERNÁNDEZ, Miguel Ánxo 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 47-52

Ver
registro

Texto
completo
A orixe do galego segundo Francisco Adolfo Varnhagen, editor do Cancioneiro da Ajuda. GARCÍA TURNES, Beatriz 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 53-60

Ver
registro

Texto
completo
A tenzón e o partinén: definición dos xéneros a partir das artes poéticas... GHANIME LÓPEZ, Joseph 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 61-72

Ver
registro

Texto
completo
Chus Pato o el hermetismo rupturista. PATO, Chus 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 73-80

Ver
registro

Texto
completo
Maruja Mallo: o soño e a recreación submarina. LÓPEZ LÓPEZ, Yolanda 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 81-84

Ver
registro

Texto
completo
La simbolización de la desnudez según Olga Novo: Cuatro poemas de Nés Nús. LLORCA ANTOLÍN, FIna 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 85-96

Ver
registro

Texto
completo
Algunhas construccións co verbo ir en galego. SOTO ANDIÓN, Xosé 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 97-108

Ver
registro

Texto
completo
Achegamento á problemática da equivalencia ou non equivalencia entre adxectivos e... VIDAL MEIJÓN, Ana 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 109-122

Ver
registro

Texto
completo
Bos Aires desde a lembranza. Entrevista con Inés Canosa. LOUZAO, Miguel 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2002 5, p. 123-126

Ver
registro

Texto
completo
A memoria da desmemoria. HIDALGO MOURIÑO, Ana Isabel|HIDALGO MOURIÑO, Mónica 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 141-144

Ver
registro

Texto
completo
La actividad cultural gallega en las publicaciones periódicas de 2000. BLANCO, Carmen|POSTIGO ALDEAMIL, Mª Josefa 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 145-150

Ver
registro

Texto
completo
Cancelas entreabertas. FRÍAS CONDE, Xavier 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 151-151

Ver
registro

Texto
completo
Poemas. GONZÁLEZ, Susana 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 152-152

Ver
registro

Texto
completo
David. LUNA, Luis M. 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 153-153

Ver
registro

Texto
completo
Una experiencia pionera de enseñanza universitaria del gallego. ZUBILLAGA, Carlos 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 127-132

Ver
registro

Texto
completo
A «Asociazón de Mulleres Galegas no Exterior Rosalía de Castro» GARCÍA, Celia 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 133-134

Ver
registro

Texto
completo
A cidade composta. GARCÍA, Miguel 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 135-140

Ver
registro

Texto
completo
Símbolos y espacios en Labirinto de inverno de Fermín Bouza Álvarez. MARTÍNEZ XOUBANOVA, María 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 77-88

Ver
registro

Texto
completo
Estéticas da poesía galega e signos de ruptura. Unha nova ollada ó Grupo de... MEJÍA RUIZ, Carmen 2005
Madrygal. Revista de estudios gallegos, 2001 4, p. 89-94

Ver
registro

Texto
completo


201 - 225 de 298 Artículos    << Primero Anterior 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Siguiente Ultimo >> 

Equipo de Trabajo

Créditos| Agradecimientos Ultima Cosecha: 24-01-2022

Total de artículos indexados: 

Noticias y Eventos


Portal de Portales Latindex está basado en OA Harvester 2 de PKP