Información del portal

 RACO. Revistes Catalanes amb Accés Obert/Revistas catalanas de acceso abierto

 > Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaevalia

Indice de revistas

1 - 25 de 51 Artículos    1 2 3 Siguiente Ultimo >> 


Título Autor Año Revista
Les inscripcions gòtiques cristianes de Catí i Ares del Maestrat Barreda i Edo, Pere-Enric 2012
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2011: Núm.: 1; 15-26

Ver
registro

Texto
completo
Un mimógrafo en Tarraco. A propósito de CIL II 4092 = ILS 5276 = RIT 53, con algunas... Mayer i Olivé, Marc 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 1-9

Ver
registro

Texto
completo
Hacia una nueva edición comentada de Aulo Gelio: La praefatio de las Noctes Atticae Velaza, Javier 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 11-48

Ver
registro

Texto
completo
C. Ricci, Soldati e veterani nella vita cittadina dell’Italia imperiale (Urbana... Redaelli, Sara 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 49-51

Ver
registro

Texto
completo
W. Stroh, El latín ha muerto, ¡viva el latín!. Breve historia de una gran lengua,... Barreda i Edo, Pere-Enric 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 53-54

Ver
registro

Texto
completo
Parallelae, sive Vitae illustrium virorum (Las Vidas de Plutarco, Sevilla 1491).... Allés, Susanna 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 55-56

Ver
registro

Texto
completo
Las prácticas funerarias en el Valle del Éufrates durante el tercer milenio y la... Bouso García, Mónica 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2012: Núm.: 2; 57

Ver
registro

Texto
completo
La terminologia tèxtil a la documentació llatina de la Catalunya altomedieval Ferri, Laura 2013
Anuari de filologia. Antiqua et Mediaevalia; 2012: Núm.: 2; 59

Ver
registro

Texto
completo
Enigmes d'identitat: ¿làmies, estriges o bruixes? en De Lamiis et Pythonicis... Ahn, Maria; Guzmán, Alejandra 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 1-24

Ver
registro

Texto
completo
El vers perdut d'Ovidi Ballester, Xaverio 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 25-30

Ver
registro

Texto
completo
El introito de la Costança de Cristóbal de Castillejo Carande Herrero, Rocío 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 31-60

Ver
registro

Texto
completo
El procés de composició de l'obra ciceroniana segons les Cartes a Àtic Fornés, Maria Antònia; Puig, Mercè 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 61-78

Ver
registro

Texto
completo
Els vocatius despectius en Plaute: anàlisi dels insults en la reacció interaccional Monserrat Roig, Catalina 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 79-96

Ver
registro

Texto
completo
Observacions crítiques a Met. 6277-283 Ramírez de Verger, Antonio 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 97-110

Ver
registro

Texto
completo
A. Romeo, Orfeo in Ovidio: La creazione di un nuovo epos Redaelli, Sara 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 111-114

Ver
registro

Texto
completo
L’Orestea d’Èsquil a la traducció de Pier Paolo Pasolini Angioni, Cecilia 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 115-116

Ver
registro

Texto
completo
ΠΟΛΥΠΕΙΡΟΣ ΣΟΦΙΑ. Heródoto en la historia de la Filosofía Griega Berruecos, Bernardo 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 119-120

Ver
registro

Texto
completo
Claudius Ptolemy and Self-Promotion. A study on Ptolemy’s intellectual milieu in... Tolsa, Cristian 2013
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2013: Núm.: 3; 121-122

Ver
registro

Texto
completo
Nietzsche and Wagner: rebirth of the greek drama Silvestre, Laura Rosa 2015
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2015: Núm.: 5; p. 1-14

Ver
registro

Texto
completo
En record de Pere Barreda i Edo, professor titular de Filologia Llatina de la... Adiego, Ignasi-Xavier 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 1-4

Ver
registro

Texto
completo
Romanització del relat i art de l'expressió en Valeri Flac Vidal, Josep Lluís 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 5-11

Ver
registro

Texto
completo
Tácito, Provincialis y ¿Provenzal? Ballester, Xaverio 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 13-16

Ver
registro

Texto
completo
A note on the "Thrax" of Euphorion: SH 15.II.1FF. Clua Serena, Josep Antoni 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 17-26

Ver
registro

Texto
completo
De nou sobre Cornèlia, mare dels Gracs Mayer i Olivé, Marc 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 27-37

Ver
registro

Texto
completo
Notas de epigrafía y onomástica iberorromanas del Maestrat (CS) Velaza, Javier 2014
Anuari de Filologia. Antiqua et Mediaeualia; 2014: Núm.: 4; p. 39-44

Ver
registro

Texto
completo


1 - 25 de 51 Artículos    1 2 3 Siguiente Ultimo >> 

Equipo de Trabajo

Créditos| Agradecimientos Ultima Cosecha: 17-11-2018

Total de artículos indexados: 

Noticias y Eventos


Portal de Portales Latindex está basado en OA Harvester 2 de PKP